شروع نوازندگی گیتار کلاسیک

تهیه و مشارکت:
ویدا یوسف مورجان | ایمان محسنی

در این دوره مجازی شما به صورت ساده و قدم به قدم نوازندگی کلاسیک گیتار رو یاد می گیرید.

اطلاعات دوره

مدرس دوره

موسیقیدان موسیقیدان نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید