۱۱۳۷ | مجموعه قطعه‌های آریا آنتیک

برگزیده آریاهای آنتیک، تنظیم برای صداهای بالا. (سوپرانو و تنور)

 • نت خط آواز
 • فایل صوتی تمرین
 • آکومپانیمان
 • پشتیبانی محصول
 • دسترسی به حساب با اپلیکیشن

قطعه‌های این مجموعه:

 • Amarilli mia bella | Giulio Caccini

آکومپانیمان اضافه شد.

 • Amor che attendi | Giulio Caccini

آکومپانیمان اضافه می شود.

 • Bella porta di rubini | Falconieri, Andrea 

آکومپانیمان اضافه می شود.

 • Caro Mio Ben | Giuseppe Giordani

آکومپانیمان اضافه شد.

 • Intorno all’idol mio | Antonio Cesti

آکومپانیمان اضافه می شود.

 • Nel cor più non mi sento | Giovanni Paisiello

آکومپانیمان اضافه می شود.

 • O bellissimi capelli | Andrea Falconieri

آکومپانیمان اضافه می شود.

 • O, del mio dolce ardor | Christoph Willibald Gluck 

آکومپانیمان اضافه می شود.

 • Per la gloria d’adorarvi | Giovanni Battista Bononcini

آکومپانیمان اضافه می شود.

 • Sebben, crudele | Antonio Caldara

آکومپانیمان اضافه می شود.

 • Sento nel core | Alessandro Scarlatti 

آکومپانیمان اضافه می شود.

 • Se Tu M’ami | Giovanni Battista Pergolesi

آکومپانیمان اضافه می شود.

این مجموعه به زودی قابل تهیه می باشد.

همچنین این مجموعه برای صداهای (متسو سوپرانو و باریتون) و پایین (آلتو و باس) نیز موجود است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا