اجرا صحنه‌ای

“از اشتباهات خود درس بگیرید اما نگذارید بر شما غلبه کنند.”

برنامه ای که به طور کلی هنرجو را برای یادگیری ساز و آواز، و اجرا به صورت تکی یا گروهی آماده و تشویق می کند.

آنچه که برای یک نوازنده و خواننده مهم است، انرژی و اشتیاق اجرای اوست. 

نه فقط درست و دقیق بودن، بلکه مهم تر از آن احساسات و افکار اوست.  مخاطب و شنونده اینجاست که با خود باشد و لذت ببرد.

اعتماد به نفس، بیان احساس و افکار، هدفمند بودن، آموزش‌های کاربردی، ایستادن جلوی جمعیت… همه نه فقط به موسیقی، بلکه به زندگی او کمک می کند.

کلاس های اجرای صحنه ای سایت موسیقیدان پروژه هایی است که هنرجو با انتخاب خود و بعد از راهنمایی های لازم، خودش را برای اجرای قطعه هایش روی صحنه آماده می کند.

اجرای صحنه ای هدفی است که نسبت به سن، سطح و توانایی او انتخاب می شود، و دوره های لازم و مورد نیاز او نیز توصیه می شود. بنابراین در این پروژه ها، شما می توانید تازه کار باشید یا نوازنده ای خوب.

شرکت در این دوره در حال حاضر به صورت پیش ثبت نام می باشد.

لطفا جهت انجام سریع، اطلاعات زیر را ارسال نمایید.

    اسکرول به بالا