موسیقی چیست؟

ما موسیقی را با کنار هم گذاشتن صداها می‌سازیم. مردم همه جای دنیا آهنگ می‌سازند تا در زندگی همراه‌شان باشه. آواز می خوانند، ساز می نوازند، ریتم و ملودی‌های جدید میسازند و صداهارو باهم ترکیب می کنند.

آغاز موسیقی

موسیقی در آغاز با آواز خواندن، و با صدای ضربی مثل چوب، سنگی، پوست حیوانات، و انواع فلوت‌ها که از بامبو و گیاهان مشابه ساخته می‌شد… شروع شد. ما با تقلید صداهای طبیعی مثل صدای پرندگان شروع کردیم، مانند نقاش‌ها که با دیدن حیوانات آن‌ها را نقاشی کردند.

لیر

از اولین سازهای زهی، ساز لیر در مصر و بین النهرین، و بعدها در یونان باستان رایج بود.

طبل جغجغه‌ای چینی

این ساز از دو سر و دو گلوله که با نخ به طبل‌ها وصل هستن، ساخته شده. با چرخوندن ساز، مهره‌ها یکی در میون به طبل‌ها ضربه میزنن.

صداهای اطراف ما

بیشتر صداها مثل صدای باد، بارون، و رعد و برق به طور طبیعی تولید میشوند. صداهای دیگر توسط حیوانات و پرندگان، یا ما موقع نفس کشیدن، خندیدن، گریه کردن تولید می‌شوند.صداهای تصادفی، صدای ساخته شده، صدای ماشین‌ها، صدای قدم زدن در پیاده‌رو، و یا رژه رفتن سربازها. اغلب موسیقیدان‌ها از این صداها الهام می‌گیرند، و با صدا و ساز آن‌ها را تقلید و شبیه‌سازی می‌کنند.

آهنگسازی

با کنار هم گذاشتن صداها به روش‌های مختلف ملودی، هارمونی و ریتم می‌سازیم. همیشه راه‌های جدیدی برای ترکیب کردن و ساختن صدا وجود داره.

ملودی

ملودی راجع به زیر و بمی صداهاست. ملودی از پشت هم آمدن نت‌های مختلف که خوانده یا نواخته می‌شوند تشکیل می‌شود.

هارمونی

وقتی نت‌های مختلف (از صداهای متفاوت) با هم تولید شود، هارمونی ایجاد می‌شود. ترکیب صدا‌های مختلف می‌تواند، کنسنانت یا دیسونانس باشد.

ریتم

ملودی و ریتم چیزی هستن که در زمان می‌شنویم. ریتم مربوط به کشش نت‌ها، و نسبت آن‌ها به ضرب و نبض است که خوانده یا نواخته می‌شوند.