اصطلاحات موسیقی

آرتیکولاسیون

آرتیکولاسیون آرتیکولاسیون علایمی هستند که مشخص می‌کنند نت یا آکورد چگونه نواخته شوند، چه به تنهایی یا چه در وصل به نت ها یا آکوردهای دیگر. 5 آرتیکولاسیون اصلی وجود دارد: استاکاتیسیمو استاکاتو تنوتو آکسان مارکاتو تأثیر و اجرای یک آرتیکولاسیون روی یک نت یا یک آکورد، با نگارش آن متفاوت است. یک نت استاکاتو …

آرتیکولاسیون ادامه »