رویدادهای پیانو | مهر 1401

رویدادهای آنلاین پیانو مهرماه 1401
مدرس: ایمان محسنی

پیانو برای مبتدی‌ها

شروعی بر نوازندگی پیانو و یادگیری موسیقی. در این رویدادها شما نوازندگی پیانو را قدم به قدم می آموزید.
مدت این دوره 3 ماه می باشد و شما در پایان آن می‌توانید سطح مقدماتی را ادامه دهید.
برای مشاهده قطعه‌ها اینجا را انتخاب کنید.

ثبت‌نام
8 جلسه در ماه | 2 بار در هفته
مدت کلاس: 40 دقیقه
شهریه ماهیانه: 299،000 تومان


پیانو مقدماتی

شروعی بر نوازندگی پیانو و یادگیری موسیقی. در این رویدادها شما نوازندگی پیانو را قدم به قدم می آموزید.
مدت این دوره 3 ماه می باشد و شما در پایان آن می‌توانید سطح 1 را ادامه دهید.
برای مشاهده قطعه‌ها اینجا را انتخاب کنید.

ثبت‌نام
8 جلسه در ماه | 2 بار در هفته
مدت کلاس: 40 دقیقه
شهریه ماهیانه: 299،000 تومان


پیانو سطح 1

مدت این دوره 3 ماه می باشد و شما در پایان آن می‌توانید سطح 2 را ادامه دهید.
برای مشاهده قطعه‌ها اینجا را انتخاب کنید.

ثبت‌نام
4 جلسه در ماه | 1 بار در هفته
مدت کلاس: 40 دقیقه
شهریه ماهیانه: 299،000 تومان


پیانو سطح 2

مدت این دوره 3 ماه می باشد و شما در پایان آن می‌توانید سطح 3 را ادامه دهید.
برای مشاهده قطعه‌ها اینجا را انتخاب کنید.

ثبت‌نام
4 جلسه در ماه | 1 بار در هفته
مدت کلاس: 40 دقیقه
شهریه ماهیانه: 299،000 تومان


پیانو سطح 3

مدت این دوره 3 ماه می باشد و شما در پایان آن می‌توانید سطح 4 را ادامه دهید.
برای مشاهده قطعه‌ها اینجا را انتخاب کنید.

ثبت‌نام
4 جلسه در ماه | 1 بار در هفته
مدت کلاس: 40 دقیقه
شهریه ماهیانه: 299،000 تومان


پیانو برای بزرگسالان 1

مدت این دوره 3 ماه می باشد و شما در پایان آن می‌توانید سطح 4 را ادامه دهید.
برای مشاهده‌ی درس‌ها اینجا را انتخاب کنید.

ثبت‌نام
4 جلسه در ماه | 1 بار در هفته
مدت کلاس: 60 دقیقه
شهریه ماهیانه: 299،000 تومان


پیانو خصوصی

مدت این دوره نامحدود می باشد.

ثبت‌نام
به صورت تعیین شده.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.