آموزش موسیقی | ثبت نام

به برنامه‌های آموزشی سایت موسیقیدان خوش آمدید!
برنامه‌های آموزشی اول هر ماه شروع می شود. برای شرکت در دوره‌ها شما نیاز به یک حساب کاربری دارید.
لطفا آموزش مورد نظر را انتخاب کنید و برای ادامه وارد حساب کاربری خود شوید.

پیانو سطح مبتدی

پیانو مبتدی ۱
۶۴۰۱ | ۱ ماهه

این دوره رایگان شد!


هر روز از شنبه تا چهارشنبه
مدت کلاس: ۴۰ دقیقه

پیانو برای مبتدی‌ها

۶۴۰۱

پیانو مبتدی ۱
۶۴۰۰ | ۱ ماهه

۰ تومان | رایگان


هر روز از شنبه تا چهارشنبه
مدت کلاس: ۴۰ دقیقه

۶۴۰۰

پیانو مبتدی ۲
۶۴۰۲ | ماه دوم

۱۹۹۰۰۰ تومان | ماهیانه


۲ جلسه در هفته
مدت کلاس: ۴۰ دقیقه

۶۴۰۲-۰۱

پیانو مبتدی ۲
۶۴۰۲ | ماه دوم

۱۹۹۰۰۰ تومان | ماهیانه


۲ جلسه در هفته
مدت کلاس: ۴۰ دقیقه

۶۴۰۲-۰۲

پیانو مبتدی ۳
۶۴۰۳ | ماه اول

۱۹۹۰۰۰ تومان | ماهیانه


۲ جلسه در هفته
مدت کلاس: ۴۰ دقیقه

۶۴۰۳-۰۱

پیانو مبتدی ۳
۶۴۰۳ | ماه اول

۱۹۹۰۰۰ تومان | ماهیانه


۲ جلسه در هفته
مدت کلاس: ۴۰ دقیقه

۶۴۰۳-۰۲

پیانو مبتدی ۴
۶۴۰۴ | ماه اول

۱۹۹۰۰۰ تومان | ماهیانه


۲ جلسه در هفته
مدت کلاس: ۴۰ دقیقه

۶۴۰۴-۰۱

پیانو مبتدی ۴
۶۴۰۴ | ماه دوم

۱۹۹۰۰۰ تومان | ماهیانه


۲ جلسه در هفته
مدت کلاس: ۴۰ دقیقه

۶۴۰۴-۰۲

پیانو سطح متوسط

پیانو مقدماتی
۶۴۰۵

۱۹۹۰۰۰ تومان | ماهیانه


۱ جلسه در هفته
مدت کلاس: ۴۰ دقیقه

۶۴۰۵

پیانو سطح ۱
۶۴۰۶

۱۹۹۰۰۰ تومان | ماهیانه


۱ جلسه در هفته
مدت کلاس: ۴۰ دقیقه

۶۴۰۶

پیانو سطح ۲
۶۴۰۷

۱۹۹۰۰۰ تومان | ماهیانه


۱ جلسه در هفته
مدت کلاس: ۴۰ دقیقه

۶۴۰۷

پیانو سطح ۳
۶۴۰۸

۱۹۹۰۰۰ تومان | ماهیانه


۱ جلسه در هفته
مدت کلاس: ۴۰ دقیقه

۶۴۰۸

موسیقی کودک

زنگ موسیقی!
۶۴۲۰

رایگان | ۱ ماهه


۲ جلسه در هفته
مدت کلاس: ۴۰ دقیقه

۶۴۲۰

آواز، داستان، حرکت!
۶۴۲۱

رایگان | زنگ موسیقی!


۲ جلسه در هفته
مدت کلاس: ۴۰ دقیقه

۶۴۲۱

آواز، حرکت، خلاقیت!
۶۴۲۲

۱۸۰۰۰۰ تومان | ماهیانه


۲ جلسه در هفته
مدت کلاس: ۴۰ دقیقه

۶۴۲۲

سلفژ و نت‌خوانی

نت خوانی آواز
۶۴۲۴ | مبتدی

رایگان | ۱ ماهه


۱ جلسه در هفته
مدت کلاس: ۹۰ دقیقه

۶۴۲۴

نت خوانی آواز
۶۴۱۰
| پیشرفته

۱۴۹۰۰۰ تومان | ماهیانه


۱ جلسه در هفته
مدت کلاس: ۱۲۰ دقیقه

۶۴۱۰

بسته‌های آوازی

آواز جهانی ۱
۱۱۲۳

۷۰۰۰۰ تومان


۶ ماه پشتیبانی
نت و فایل صوتی

۱۱۲۳

آواز جهانی ۲
۱۱۲۴

۷۰۰۰۰ تومان


۶ ماه پشتیبانی
نت و فایل صوتی

۱۱۲۴

آواز جهانی ۳
۱۱۲۹

۷۰۰۰۰ تومان


۶ ماه پشتیبانی
نت و فایل صوتی

به زودی

کودکانه‎‌‌های آواز
۱۱۲۳

۶۰۰۰۰ تومان


۶ ماه پشتیبانی
نت و فایل صوتی

۰

آوازهای محلی ایران
۱۱۲۲

۶۰۰۰۰ تومان


۶ ماه پشتیبانی
نت و فایل صوتی

۱۱۲۲

قطعه‌های آواز با متن فارسی
۱۱۳۵

۷۰۰۰۰ تومان


۶ ماه پشتیبانی
نت و فایل صوتی

۱۱۳۵

اسکرول به بالا