ترانه کوچک – ژان باتیست لولی | فلوت

ترانه کوچک اثر ژان باتیست لولی، تنظیم نت فلوت (با همراهی پیانو)، برای نوازندگان فلوت.شما می توانید این قطعه و همراهی پیانو را تهیه نمایید.