کودک

۱۱۳۶ | کوک شو

آوازهای کودکانه‌ای که از کارهای روزانه، احساس، و چیزایی که کودک باهاش در ارتباطه جمع آوری شده. شما و کودکان می توانید آن ها برای انجام کارها و آموزش استفاده نمایید. برای مثال: کلمات کاربردی سلام لطفا ممنون نه ممنون بیشتر تموم شد خداحافظ درباره من خوشحال ناراحت خسته عصبانی خیلی خوبم خوب نیستم درخواست …

۱۱۳۶ | کوک شو Read More »

اسکرول به بالا