تاریخچه ریکوردر

قدیمی‌ترین ساز بادی شناخته‌شده از نوع سوتی در مقبره‌ای در انگلستان کشف شده است که مربوط به عصر آهن می‌باشد…