خط اتصال

انگلیسی: Slur

خط منحنی که به معنی پیوسته نواختن نت‌ها (بدون وقفه) است.
از خط اتصال برای جمله‌های موسیقی استفاده می شود.

اسکرول به بالا