تنوتو

ایتالیایی: Tenuto

خط کوچک بالا یا پایین نت یا نت‌ها، به معنی نگه داشتن نت‌ها به اندازه‌ی کشش کامل‌شان.