آکسان

انگلیسی: Accent

تاکید روی نت‌ یا نت‌ها

اسکرول به بالا