۱۱۲۰ | کتابچه پیانو مبتدی ۴

دسترسی سریع

۵۷ | ۵۸ | ۵۹ | ۶۰ | ۶۱ | ۶۲ | ۶۳ | ۶۴ | ۶۵ | ۶۶ | ۶۷ | ۶۸ | ۶۹ | ۷۰ | ۷۱ | ۷۲ | ۷۳ | ۷۴


شما می توانید برای یادگیری این درس‌ها، اول هر ماه در دوره‌ی آموزشی آنلاین شرکت نمایید.


خرید کتابچه به صورت PDF.


درس ۵۷

 • مروری بر دیز، بمل و بکار
 • کروماتیک
 • دوم کوچک، بزرگ و افزوده

درس ۵۸

 • آکسان-استاکاتو
 • یک نت با انگشتان متفاوت

درس ۵۹

 • سیاه نقطه‌دار
 • می مینور
 • ضد ضرب

درس ۶۰

 • تقلید

درس ۶۱

 • واریاسیون
 • فریژین
 • نت سل (خط اول | کلید فا)

درس ۶۲

 • گام
 • حرکت متناوب دست‌ها

درس ۶۳

 • ماژور و مینور

درس ۶۴

 • مودلاسیون

درس ۶۵

 • مرور بر سیاه نقطه‌دار

درس ۶۶

 • آکورد شکسته

درس ۶۷

 • اکسلراندو

درس ۶۸

 • کانتابیله

درس ۶۹

 • باس آلبرتی
 • بلوز
 • rall.
 • چندصدایی در موسیقی

درس ۷۰

 • کلیدهای سیاه
 • پنتاتونیک

درس ۷۱

 • دولا چنگ
 • a Tempo

درس ۷۲

 • سونات

درس ۷۳

 • میزان‌نمای ۶/۸

درس ۷۴

 • سکوت چنگ

پایان سطح مبتدی

خرید کتابچه ۱۱۲۰ | پیانو مبتدی ۴ به صورت PDF.

اسکرول به بالا