1119 | کتابچه پیانو مبتدی 3

دسترسی سریع

39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56


خرید کتابچه به صورت PDF.


1119 | درس 39

 • نت فا (پایین حامل | کلید فا)
 • تغییر کلید به فا

1119 | درس 40

 • نت ر (خط چهارم | کلید سل)

1119 | درس 41

 • پوزیسیون نیمه باز

1119 | درس 42

1119 | درس 43

 • نت می (بین خط چهارم | کلید سل)
 • نت فا (خط پنجم | کلید سل)
 • نت سل (بالای حامل | کلید سل)

1119 | درس 44

 • نت لا (بین خط اول | کلید فا)
 • نت سی (خط دوم | کلید فا)

1119 | درس 45

1119 | درس 46

 • تغییر و پرش پوزیسین‌ها

1119 | درس 47

 • علامت بکار

1119 | درس 48

 • مروری بر علامت‌های دیز، بمل و بکار

1119 | درس 49

1119 | درس 50

 • تغییر پوزیسیون

1119 | درس 51

1119 | درس 52

 • تریاد (آکورد سه‌صدایی)

1119 | درس 53

 • تونیک و دومینانت
 • دومینانت هفت

1119 | درس 54

 • ملودی با پوزیسیون بسته و نیمه‌باز، و تغییر
 • دیمینوئِندو “.dim”
 • فِرمات “fermata”

1119 | درس 55

 • استیناتو

1119 | درس 56

 • اونیسون
 • حرکت موازی
 • حرکت مخالف
 • تقلید

خرید کتابچه 1119 | پیانو مبتدی 3 به صورت PDF.