۱۱۱۹ | کتابچه پیانو مبتدی ۳

دسترسی سریع

۳۹ | ۴۰ | ۴۱ | ۴۲ | ۴۳ | ۴۴ | ۴۵ | ۴۶ | ۴۷ | ۴۸ | ۴۹ | ۵۰ | ۵۱ | ۵۲ | ۵۳ | ۵۴ | ۵۵ | ۵۶


شما می توانید برای یادگیری این درس‌ها، اول هر ماه در دوره‌ی آموزشی آنلاین شرکت نمایید.


خرید کتابچه به صورت PDF.


۱۱۱۹ | درس ۳۹

 • نت فا (پایین حامل | کلید فا)
 • تغییر کلید به فا

۱۱۱۹ | درس ۴۰

 • نت ر (خط چهارم | کلید سل)

۱۱۱۹ | درس ۴۱

 • پوزیسیون نیمه باز

۱۱۱۹ | درس ۴۲

۱۱۱۹ | درس ۴۳

 • نت می (بین خط چهارم | کلید سل)
 • نت فا (خط پنجم | کلید سل)
 • نت سل (بالای حامل | کلید سل)

۱۱۱۹ | درس ۴۴

 • نت لا (بین خط اول | کلید فا)
 • نت سی (خط دوم | کلید فا)

۱۱۱۹ | درس ۴۵

۱۱۱۹ | درس ۴۶

 • تغییر و پرش پوزیسین‌ها

۱۱۱۹ | درس ۴۷

 • علامت بکار

۱۱۱۹ | درس ۴۸

 • مروری بر علامت‌های دیز، بمل و بکار

۱۱۱۹ | درس ۴۹

۱۱۱۹ | درس ۵۰

 • تغییر پوزیسیون

۱۱۱۹ | درس ۵۱

۱۱۱۹ | درس ۵۲

 • تریاد (آکورد سه‌صدایی)

۱۱۱۹ | درس ۵۳

 • تونیک و دومینانت
 • دومینانت هفت

۱۱۱۹ | درس ۵۴

 • ملودی با پوزیسیون بسته و نیمه‌باز، و تغییر
 • دیمینوئِندو “.dim”
 • فِرمات “fermata”

۱۱۱۹ | درس ۵۵

 • استیناتو

۱۱۱۹ | درس ۵۶

 • اونیسون
 • حرکت موازی
 • حرکت مخالف
 • تقلید

خرید کتابچه ۱۱۱۹ | پیانو مبتدی ۳ به صورت PDF.

اسکرول به بالا