۱۱۳۶ | کوک شو

آوازهای کودکانه‌ای که از کارهای روزانه، احساس، و چیزایی که کودک باهاش در ارتباطه جمع آوری شده.
شما و کودکان می توانید آن ها برای انجام کارها و آموزش استفاده نمایید. برای مثال:

کلمات کاربردی

 • سلام
 • لطفا
 • ممنون
 • نه ممنون
 • بیشتر
 • تموم شد
 • خداحافظ

درباره من

 • خوشحال
 • ناراحت
 • خسته
 • عصبانی
 • خیلی خوبم
 • خوب نیستم

درخواست ها

 • نوشیدنی
 • دستشویی
 • خوردنی
 • حموم
 • خوابیدن

فعالیت

 • شنا
 • موسیقی
 • خرید
 • شنیدن داستان
 • تماشای فیلم و کارتون

افراد دیگر

 • مادر
 • پدر
 • خاله و عمه
 • نام دیگران
 • خانم و آقا
 • عمو و دایی

مکان ها

 • مدرسه
 • بیرون
 • کلاس
 • خونه

حرکت

 • کشیدن و قوس
 • چپ و راست
 • بالا و پایین
 • چرخش
 • جلو و عقب

همراه با موسیقی

 • صدا و سکوت
 • آروم و تند
 • ملایم و بلند
 • شمردن

آموزش کاربردی

 • چی می بینی؟
 • ناهار چیه؟
 • کجاست؟
 • چیه؟
 • می تونی پیدا کنی؟

ارتباط با دیگران

 • کی کنار من نشسته؟
 • همه شرکت کنیم.
 • دایره تشکیل بدیم.
 • مثل من انجام بده.
 • گوش کن.
 • باهم و تنها.

از مدرسان موسیقی جهت همکاری،
در این آموزش دعوت می شود.

  دیدگاه‌ خود را بنویسید

  اسکرول به بالا