۱۱۲۲ | آوازهای محلی ایران

عزیز جون

دَمکُل دَمکُل

دَرنه جان

دختر بویر احمدی

گل پامچال

هی یار هی یار

شکار آهو

رشیدخان

تو بیو

کوچه لر

آی سر کُتل

مَسُم مَسُم (یک گل سایه کمر)

گل گندم شکفته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا