عشق را نجوا کن (Speak softly, love)

فاطمه شیخ ساران

نسخه اصلی و بدون کلام آهنگ (Speak softly, love)، ” با من نجوا کن، عشق بورز” در سال ۱۹۷۲، برای موسیقی متن اولین فیلم از سه گانه “پدر خوانده” نوشته شد. در همان سال این آهنگ با اجرای ” اندی ویلیامز” و آهنگسازی “نینو روتا” تبدیل به یکی از آهنگ های ماندگار تاریخ موسیقی جهان شد.


Speak softly, love

عشق را نجوا کن

Speak softly, 

با من نجوا کن

love and hold me warm against your heart

عشق بورز و مرا در آغوش بگیر


I feel your words, the tender trembling moments start

سخنانت را حس می کنم و اینچنین لحظات شورانگیز آغاز می شود


We’re in a world, our very own

ما در دنیایی هستیم که تمامش به خودمان تعلق دارد


Sharing a love that only few have ever known

بین ما عاشقانه ای ست بی تکرار

Wine-colored days warmed by the sun

روزهای شرابی رنگ از گرمای خورشید


Deep velvet nights when we are one

شبهای مخملین یکی شدنمان

Speak softly, love so no one hears us but the sky

با من نجوا کن، عشق بورز، تا صدای عاشقانه هایمان را جز آسمان نشنود


The vows of love we make will live until we die

عهد های عاشقانه ای که بستیم تا زمان مرگمان زنده خواهند ماند


My life is yours and all because

زندگی من برای توست و همه اش به خاطر آن است که


You came into my world with love so softly love

تو با عشق به دنیای من پا گذاشتی، با عشقی آرام

Wine-colored days warmed by the sun

روزهای شرابی رنگ از گرمای خورشید


Deep velvet nights when we are one

شب های مخملین یکی شدنمان

Speak softly, love so no one hears us but the sky

با من نجوا کن، به من عشق بورز، تا صدای عاشقانه هایمان را جز آسمان نشنود


The vows of love we make will live until we die

عهدهای عاشقانه ای که بستیم تا زمان مرگمان زنده خواهند ماند


My life is yours and all because

زندگی من برای توست و همه اش به خاطر آن است که


You came into my world with love so softly love

تو با عشق به دنیای من پا گذاشتی، با عشقی آرام

ارسال: فاطمه شیخ ساران

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا